Search
Close this search box.

Algemene voorwaarden

Levering

Uw bestelling wordt geleverd zodra het totale factuurbedrag op het bankrekeningnummer van Baele Naaicentrum is overgeschreven met vermelding van bestel / factuurnummer. Wij streven ernaar om alle bestelde artikelen binnen de 5 werkdagen te leveren. Deze levertermijn is niet bindend, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen.

Bestelling

Door het plaatsen van een bestelling verklaart de koper zich akkoord met deze verkoopsvoorwaarden. Niet geleverde artikelen (niet leverbaar of tijdelijk niet voorradig) worden zo spoedig mogelijk en zonder extra kosten nageleverd. Baele Naaicentrum behoudt zich het recht voor om niet of alleen bij vooruitbetaling te leveren.

7 dagen op zicht

Voor alle verkopen geldt een termijn op zicht van 7 dagen. Tijdens deze periode kunnen de artikelen beoordeeld worden op kwaliteit en uitvoering, wat betekent dat de klant het product kan retourneren bij vaststelling van gebreken. Tijdens deze periode zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking en slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen oordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de koper wenst te beroepen op het herroepingsrecht, dient het product in de originele verpakking en compleet teruggestuurd te worden met reden van retour. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de klant. De termijn van 7 dagen gaat in op de dag dat het artikel door de koerier is afgeleverd.

Transportrisico

Baele Naaicentrum draagt het risico van beschadiging en verlies van de artikelen. Nadat de artikelen door de koper in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies over op de koper. Indien één of meerdere artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de koper zich ertoe zijn medewerking te verlenen aan het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Baele Naaicentrum gerechtigd de prijs van de artikelen op de koper te verhalen.

Retourzendingen

Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien hiervoor schriftelijke toestemming door Baele Naaicentrum is verleend. Retourzendingen ontheffen koper in geen enkel opzicht van betalingsverplichtingen, tenzij koper en Baele Naaicentrum hierover schriftelijke afspraken hebben gemaakt.

Eigendomsvoorbehoud

Alle goederen blijven eigendom van Baele Naaicentrum totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

Afwijkingen

Afwijkingen van gepubliceerde producten, afgebeelde kleuren, inhoud en uiterlijke kenmerken van producten zijn mogelijk en worden door Baele Naaicentrum niet gegarandeerd. Baele Naaicentrum behoudt zicht het recht voor om verkoopprijzen op elk moment te wijzigen. Voor de gevolgen van zet-, typ- en programmeerfouten is Baele Naaicentrum niet aansprakelijk.

Toepassing

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Baele Naaicentrum na electronische bestellingen via de website van Baele Naaicentrum. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op winkelverkopen.

 

In deze voorwaarden wordt onder koper verstaan iedereen die bij Baele Naaicentrum bestellingen plaatst.

Update

Wij zijn er even tussenuit!

Wij staan terug voor u klaar op dinsdag 7 november